Kosken Reserviupseerit
Toiminta
KOSKEN RESERVIUPSEERIT RY
TOIMINTA

Toimintasuunnitelma:
- Yhdistys järjestää kerhoiltoja keväällä ja syksyllä erikseen tiedotettavina aikoina.

- Ampumatoimintaa jatketaan ilma-aseilla (Ampumatoiminnasta saat lisätietoja ampumaupseeri Kari Niinivuolta puh: 02-4845550 tai sihteeri Jyrki Yleniukselta puh: 044-4845613).

- Pyritään löytämään ja saamaan toimintaan mukaan uusia jäseniä, erityisesti yhdistys on kiinnostunut nuorista aktiivisista juuri armeijasta päässeistä upseereista - miehistä ja naisista.

- Yhdistys pyrkii saamaan oman jäsenkuntansa osal- listumaan mahdollisimman monipuolisesti erilaiseen maanpuolustuskoulutukseen. Kerho pyrkii järjes- tämään myös koulutuksellisen kerhoillan omille jäsenille erikseen ilmoitettavana aikana.

- Kerholla olevilla edellytyksillä tuetaan ja osallistutaan paikallisosastotoimintaan.

- Perustettu perinnetoimikunta (Juhani Virolainen) keräämään historia-aineistoa ja valmistelemaan mm. palkitsemisasioiden arkistointitiedostoa, jolloin jatkossa kerhon palkitsemisten hoito helpottuu.

- Yhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään osallistumaan joko yhdessä tai jonkin toisen reserviläisjärjestön kanssa jotoksiin.

- Yhdistys järjestää ja osallistuu perinteisesti järjestettä- vään kunniavartioon jouluaatona ja itsenäisyyspäivänä sankarihaudalla ja veteraani- ja kaatuneiden muisto- päivinä sankarihaudalla ja/tai veteraanikivellä yhdessä Kosken Reserviläisten kanssa. Yhdistys hoitaa veteraanikiveä aikaisempien vuosien tapaan.

- Mahdollisia muistamisia koskevat esitykset voi ilmoittaa puheenjohtajalle tai sihteerille.

- Yhdistys pitää yllä näitä Internet-sivuja, päivittäen niitä ja tiedottaen jatkossa näiden kautta jäsenkuntaa kiinnos- tavista ajankohtaisista tapahtumista ja aiheista (ajankohtaista otsikon alla), joko oman kerhon tai naapurikerhojen tai koko valtakunnan alueella. Sihteeri Jyrki Ylenius vastaa Internet-tiedottamisesta (puh: 044-4845613). Internetistä löydät tiedot myös Maanpuolustuskoulutus Ry:n järjestämistä kursseista, sekä järjestettävistä vapaaehtoisista harjoituksista, sekä saatavissa olevasta esittelyaineistosta em. koulutukseen liittyen.