Käyttöehdot

Sisällys:

  1. Yleistä
  2. Vastuuvapaus
  3. Linkit
  4. Lähetettävä materiaali
  5. Henkilötiedot


1. Yleistä

Avaamalla Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivut käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei sinulla ole oikeutta käyttää Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n  sivuja. Näiden sivujen ja niiden sisällön omistusoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat Auranmaan Aluetietoverkko Oy:lle tai sen tytäryhtiölle tai Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n yhteistyökumppaneille.


Sivujen sisällön tai sen osittainenkin kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja yksityistä ei-kaupallista käyttöä varten. Sivujen osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n erillistä kirjallista suostumusta.


2. Vastuuvapaus

Kaikki näillä Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivuilla julkaistavat tiedot toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”, eikä Auranmaan Aluetietoverkko Oy anna mitään välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta. Auranmaan Aluetietoverkko Oy ei vastaa mistään mahdollisista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liiketoiminnan keskeytymisestä taikka liikevoiton menetyksistä, jotka liittyvät siihen ettei käyttäjä ole voinut käyttää näillä sivuilla olevia tietoja tai jotka liittyvät Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivuilla mahdollisesti oleviin epätarkkuuksiin, viivytyksiin tai virheisiin. Auranmaan Aluetietoverkko Oy:llä ei ole velvollisuutta ilmoittaa sivujen käyttäjille tietojen päivityksestä. Auranmaan Aluetietoverkko Oy ei myöskään vastaa tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on luottanut sivuilla olevaan tietoon tai käyttäjien sivuille toimittamaan tietoon.


Auranmaan Aluetietoverkko Oy ei vastaa www-sivujen tai niiden kaikkien osien toimivuudesta kaikissa laitteissa tai ohjelmistoissa eikä myöskään takaa suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tämän vuoksi Auranmaan Aluetietoverkko Oy tai näiden sivujen tuottaja eivät vastaa vahingoista, joita näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa mukaan lukien välittömät ja välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.


3. Linkit

Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille www-sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdollisesti sisältämät käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille www-sivuille hyväksyt sen, että sivut eivät ole Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n hallinnassa, eikä Auranmaan Aluetietoverkko Oy:llä ole mahdollisuutta vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Auranmaan Aluetietoverkko Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen www-sivujen sisältämästä aineistosta. Kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivuille ei viittaa siihen, että Auranmaan Aluetietoverkko Oy millään tavalla kannattaisi tai mainostaisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.


4. Lähetettävä materiaali

Lähettämällä materiaalia Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n www-sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot: (a) aineisto ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta, (b) ennen aineiston lähettämistä käyttäjä käyttää riittäviä varotoimia mahdollisten tietokonevirusten ja muiden epäpuhtaiden tai tuhoavien ominaisuuksien löytämiseksi ja poistamiseksi, (c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton edelleen luovutusoikeus Auranmaan Aluetietoverkko Oy:lle, ja Auranmaan Aluetietoverkko Oy voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen osia Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n tuotteisiin ja palveluihin ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta, (d) käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän ryhdy kyseisen aineiston johdosta mihinkään toimiin Auranmaan Aluetietoverkko Oy:tä vastaan ja sitoutuu korvaamaan Auranmaan Aluetietoverkko Oy:n mahdolliset vahingot siinä tapauksessa, että jokin kolmas osapuoli ryhtyy hänen lähettämänsä aineiston johdosta toimiin Auranmaan Aluetietoverkko Oy:tä vastaan.


5. Henkilötiedot

Joidenkin palveluiden käyttö tai palvelupyyntö sekä palautteen toimittaminen saattaa edellyttää käyttäjältä henkilökohtaisten tietojen, kuten esimerkiksi nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron luovuttamista Auranmaan Aluetietoverkko Oy:lle. Auranmaan Aluetietoverkko Oy käyttää henkilötietoja vastatakseen käyttäjän lähettämiin kysymyksiin, palvelupyyntöjen täyttämiseen, mahdollisten tilausten vastaanottamiseen sekä palveluiden toimittamiseen. Auranmaan Aluetietoverkko Oy kerää tietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Käyttäjä antaa samalla suostumuksensa siihen, että Auranmaan Aluetietoverkko Oy saa edelleen luovuttaa henkilötietoja konserninsa sisällä tai muille Finnet-liitto ry:n varsinaisille jäsenyhtiöille edellä mainittuihin tarkoituksiin.